Pytania dotyczące Logo i Logomocji

Pytania dotyczące programowania w języku Logo oraz pracy z programem Logomocja można kierować na adres: logo@oeiizk.waw.pl.

Zakup Logomocji

Wszelkich informacji na temat zakupu, licencji i reklamacji udzielają pracownicy sklepiku mieszczącego się w głównej siedzibie Ośrodka przy ul. Raszyńskiej 8/10 (pokój 200).

Ze sklepikiem można się skontaktować telefonicznie: 22 579 41 26 lub 22 579 41 00, albo za pomocą poczty elektronicznej: sklepik@oeiizk.waw.pl.

Możliwe jest również przesłanie pocztą zamówienia potwierdzonego przez szkołę na adres:

Ośrodek Edukacji Informatycznej
i Zastosowań Komputerów
02-026 Warszawa
ul. Raszyńska 8/10

Logomocja-Imagine

A real 'all in one place' solution, Imagine offers most of Dazzle, My World, Hyper studio, Logo and Notate's capability plus animation and web creation tools. Broad age and ability coverage and curriculum wide application at a fraction of the combined cost make Imagine a versatile, cost effective tool to accompany and facilitate the learning process.

(Logotron Ltd.)