Zasoby w języku angielskim:

Pierwszym krajem, w którym było dostępne Imagine, była Wielka Brytania. Powstało tam wiele interesujących projektów oraz opracowań metodycznych. Informacje o możliwościach angielskiej wersji Imagine Logo są dostępne na stronie firmy Logotron zajmującej się jej sprzedażą w Wielkiej Brytanii: www.logotron.co.uk.
Projekty stworzone w angielskiej wersji Imagine są dostępne pod adresem:
www.r-e-m.co.uk/logo/?comp=imagine&html=gallery.html.
Aby móc je obejrzeć należy wcześniej zainstalować plug-in.

Zasoby w języku słowackim:

Strona zawierająca informacje o programie, słowacką wersję demonstracyjną oraz przykładowe projekty jest dostępna pod adresem: imagine.input.sk.

Przykłady projektów w słowackiej wersji Imagine opracowanych przez Monikę Tomcsanyi.

Przykłady projektów Imagine dla małych dzieci w formie internetowego czasopisma, na stronie słowackiego projektu Infovek.

Informacje o programowaniu w Imagine wraz z przykładowymi projektami.

Zasoby w języku portugalskim:

Strona portugalskiego dystrybutora Imagine zawierająca podstawowe informacje o programie oraz plug-in jest dostępna pod adresem: www.imagina.pt/produtos/imagina.

Logomocja-Imagine

A real 'all in one place' solution, Imagine offers most of Dazzle, My World, Hyper studio, Logo and Notate's capability plus animation and web creation tools. Broad age and ability coverage and curriculum wide application at a fraction of the combined cost make Imagine a versatile, cost effective tool to accompany and facilitate the learning process.

(Logotron Ltd.)