Zasoby w języku angielskim:

Pierwszym krajem, w którym było dostępne Imagine, była Wielka Brytania. Powstało tam wiele interesujących projektów oraz opracowań metodycznych. Sprzedażą angielskiej wersji Imagine Logo zajmowała się firma Logotron. Strony z zasobami są obecnie niedostępne.

Zasoby w języku słowackim:

Strona zawierająca informacje o programie, słowacką wersję demonstracyjną oraz przykładowe projekty jest dostępna pod adresem: imagine.input.sk.

Logomocja-Imagine

A real 'all in one place' solution, Imagine offers most of Dazzle, My World, Hyper studio, Logo and Notate's capability plus animation and web creation tools. Broad age and ability coverage and curriculum wide application at a fraction of the combined cost make Imagine a versatile, cost effective tool to accompany and facilitate the learning process.

(Logotron Ltd.)