Rysowanie w Logo

Zadania z konkursu informatycznego miniLOGIA
(z rozwiązaniami)

 plik PDF (384kB)
Słowniczek poleceń i funkcji Logomocji
- Grafika żółwia
- Przydatne polecenia

 plik PDF (305kB)
 plik PDF (302kB)
Zamalowanie wnętrza figur
(z rozwiązaniami)

 plik PDF (360kB)
- Instrukcja iteracji
- Iteracja - projekt wykonany w środowisku Logomocji
- Iteracja - projekt
- Iteracja krok dalej
        - Numer powtórzenia
 plik PDF (438kB)
 plik HTM+IIP (17kB)
 plik IMP (52kB)
 plik PDF (309kB)
 plik PDF (398kB)
Procedury
- Procedury z parametrami, zmienne lokalne
- Jak testujemy procedury

 plik PDF (305kB)
 plik PDF (300kB)
- Kąty i figury foremne
- Kąty - projekt wykonany w środowisku Logomocji
- Kąty - projekt
- Kwadrat i jego przekątna
 plik PDF (367kB)
 plik HTM+IIP (6kB)
 plik IMP (33kB)
 plik PDF (324kB)

Analiza zadania

 plik PDF (390kB)

Skalowanie

 plik PDF (313kB)

Rekurencja

 plik PDF (533kB)

Liczby i kolory losowe

 plik PDF (550kB)

Logomocja-Imagine

A real 'all in one place' solution, Imagine offers most of Dazzle, My World, Hyper studio, Logo and Notate's capability plus animation and web creation tools. Broad age and ability coverage and curriculum wide application at a fraction of the combined cost make Imagine a versatile, cost effective tool to accompany and facilitate the learning process.

(Logotron Ltd.)