Czym jest "Imagine"?

Program Imagine, powstał w 2001 roku na Słowacji, podobnie jak Logo Komeniusz jest on dziełem zespołu pracowników Uniwersytetu Komeniusza w Bratysławie: Ivana Kalaša, Petera Tomcsányi, Andreja Blaho i Lubomira Salanci.

Imagine jest obiektowym środowiskiem programistycznym, dzięki temu możemy za jego pomocą poznać zasady programowania sterowanego zdarzeniami czy pojęcie dziedziczenia. W Imagine pojawiły się nowe cechy typowe dla środowiska Windows: długie nazwy plików, pola edycyjne, przyciski z ikonami, paski przewijania. Żółwiom możemy przypisywać postacie, tworzone w zupełnie nowy sposób. Łatwo jest uzyskiwać animację, bowiem postaci żółwi są odtwarzane automatycznie przez Imagine. Nie zapomniano także o multimediach, Internecie oraz pracy w sieci.

Nazwa programu jest bardzo podobna w różnych krajach: słowacka wersja to Imagine Vytváraj a poznávaj, angielska - Imagine Logo, brazylijska - Imagine, portugalska - Imagina, Cria e Constrói.

Polskiej wersji programu została nadana nazwa Logomocja, polska edycja Imagine.

Co znajdziesz w Logomocji, polskiej edycji Imagine?

Logo to język programowania powstały w latach 60 XX wieku jako narzędzie do nauczania dzieci. Wiekszości kojarzy się on z grafiką żółwia, jednak umożliwia także wykonywanie obliczeń, definiowanie własnych funkcji i poleceń oraz badanie i rozwiązywanie różnych problemów z wielu dziedzin. Imagine to nie tylko możliwość tradycyjnej pracy w Logo, ale również:

 • możliwość tworzenia obiektów i obsługi ich zdarzeń (obiektami mogą być np. żółwie):
  • dla każdego żółwia można zdefiniować własną obsługę zdarzeń,
  • każdy żółw może mieć własne procedury,
  • każdy żółw może mieć własne zmienne,
 • tworzenie zaawansowanej grafiki, budowanie złożonych animowanych postaci,
 • swobodne operowanie przyciskami, suwakami, polami tekstowymi,
 • publikowanie projektów w Internecie,
 • proste tworzenie animacji,
 • możliwość tworzenia projektów sieciowych,
 • prosta obsługa plików multimedialnych,
 • możliwość sterowania np. klockami Lego,
 • rozpoznawanie mowy (sterowanie dźwiękiem).

Więcej informacji dotyczących Logomocji znajdziesz w poniższych dokumentach:

Logomocja-Imagine

A real 'all in one place' solution, Imagine offers most of Dazzle, My World, Hyper studio, Logo and Notate's capability plus animation and web creation tools. Broad age and ability coverage and curriculum wide application at a fraction of the combined cost make Imagine a versatile, cost effective tool to accompany and facilitate the learning process.

(Logotron Ltd.)