Logomocja, polska edycja Imagine, została wpisana w 2003 roku do wykazu środków dydaktycznych zalecanych do użytku szkolnego, numer zalecenia 1540/2003.

Uwaga W związku z art. 1 pkt 23 lit. a i art. 26 ust.1 ustawy z dnia 19 marca 2009 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 56, poz. 458), Minister Edukacji Narodowej, od dnia 8 czerwca 2009 r., nie będzie zalecał do użytku szkolnego środków dydaktycznych.

Logomocja-Imagine

A real 'all in one place' solution, Imagine offers most of Dazzle, My World, Hyper studio, Logo and Notate's capability plus animation and web creation tools. Broad age and ability coverage and curriculum wide application at a fraction of the combined cost make Imagine a versatile, cost effective tool to accompany and facilitate the learning process.

(Logotron Ltd.)