Głównym bohaterem środowiska Logo jest żółw. Żółwie nie tylko poruszają się i kreślą rysunki, ale mogą również zmieniać swój wygląd. Możemy w tym celu wykorzystać różne obrazki, przy czym dla obrazków animowanych (np. GIF) animacja jest włączana automatycznie. Do przygotowywania obrazków służy dołączony do Logomocji specjalny edytor graficzny - Edytor postaci. Postaci żółwia nie muszą być przypisywane z istniejących plików na dysku, możliwe jest narysowanie ich za pomocą procedury Logo, na przykład polecenie:

ustalPostać [ustalKolpis czerwony koło 50]

zmieni postać żółwia na czerwone koło. Żółwie mogą kreślić na wielu stronach, zaś każda strona może składać się z kilku planszy - jest to bardzo przydatne przy przygotowywaniu różnego typu pokazów.

Multimedia i Internet

Logomocja-Imagine pozwala na wykorzystanie w projektach dźwięków, muzyki i videoklipów. Możemy projektować własne melodie za pomocą specjalnego edytora, do odtwarzania ich wykorzystać jeden z ponad 100 instrumentów, a nawet słuchać całej orkiestry odgrywającej daną melodię. Żółw potrafi słuchać poleceń wydawanych mu przez mikrofon, pod warunkiem, że zainstalujemy w Windows specjalny program do rozpoznawania głosu.

Coraz częściej na swoich domowych komputerach możemy korzystać z dostępu do Internetu. Imagine pozwala nam na publikowanie naszych projektów na stronach WWW oraz na użycie strony WWW jako części projektu. Za pomocą obiektu Sieć możemy nawiązać łączność między różnymi komputerami, przesyłać komunikaty, a nawet sterować żółwiem na innym komputerze.

Logomocja-Imagine

A real 'all in one place' solution, Imagine offers most of Dazzle, My World, Hyper studio, Logo and Notate's capability plus animation and web creation tools. Broad age and ability coverage and curriculum wide application at a fraction of the combined cost make Imagine a versatile, cost effective tool to accompany and facilitate the learning process.

(Logotron Ltd.)