W poniższej tabelce przedstawiony jest aktualny cennik licencji Logomocji oraz dostępnej literatury. Słowo komplet oznacza płytkę z programem oraz książki Wprowadzenie do Logomocji i Edytor postaci Logomocji. Wersja upgrade przysługuje tym osobom i szkołom, które posiadają legalnie zakupioną licencję na program Logo Komeniusz. Uczniowie i nauczyciele kupujący program na zasadach licencji ucznia powinni przedstawić licencję swojej szkoły lub podać jej numer.

Dostępne są nowe książki o konkursach informatycznych: Konkursy Informatyczne LOGIA i Pollogia oraz Konkursy Informatyczne miniLOGIA i Liga Zadaniowa, zawierająca rozwiązania zadań z tych konkursów w programie Logomocja.

Zbiór zadań Zbiór zadań

Wszelkich informacji na temat zakupu, licencji i reklamacji udzielają pracownicy sklepiku mieszczącego się w głównej siedzibie Ośrodka przy ul. Raszyńskiej 8/10 (pokój 200).

Ze sklepikiem można się skontaktować telefonicznie: 22 579 41 26 lub 22 579 41 00, albo za pomocą poczty elektronicznej: sklepik@oeiizk.waw.pl.

Możliwe jest również przesłanie pocztą zamówienia potwierdzonego przez szkołę na adres:

Ośrodek Edukacji Informatycznej
i Zastosowań Komputerów
02-026 Warszawa
ul. Raszyńska 8/10

Licencja szkolna (komplet) 615,00 zł
 z 23% VAT
Wersja upgrade - szkolna (komplet) 369,00 zł
 z 23% VAT
Licencja indywidualna (komplet) 98,40 zł
 z 23% VAT
Wersja upgrade - indywidualna (komplet) 61,50 zł
 z 23% VAT
Licencja ucznia i nauczyciela
(szkoły posiadającej licencję)
24,60 zł
 z 23% VAT
Wersja upgrade - licencja ucznia i nauczyciela
(szkoły posiadającej licencję)
12,30 zł
 z 23% VAT
Książka Wprowadzenie do Logomocji 12,00 zł
Książka Edytor postaci Logomocji 10,00 zł
Książka Konkursy Informatyczne LOGIA i Pollogia 2002/03 - 2009/10 20,00 zł
Książka Konkursy Informatyczne miniLOGIA i Liga Zdaniowa 2002/03 - 2009/10 nakład wyczerpany 15,00 zł

Logomocja-Imagine

A real 'all in one place' solution, Imagine offers most of Dazzle, My World, Hyper studio, Logo and Notate's capability plus animation and web creation tools. Broad age and ability coverage and curriculum wide application at a fraction of the combined cost make Imagine a versatile, cost effective tool to accompany and facilitate the learning process.

(Logotron Ltd.)