Projekt opracowany przez Agnieszkę Borowiecką, nauczyciela konsultanta OEIiZK

Zabawę rozpoczynamy przez naciśnięcie przycisku Start. Zostanie stworzonych 16 żółwi - paleta kolorów oraz wczytany obrazek do kolorowania. Naciśnięcie przycisku Nowy rysunek pozwoli nam zacząć kolorowanie od nowa. Pracując z projektem w środowisku Imagine mamy dodatkową możliwość wczytywania obrazka z dysku. Rozmiary wczytywanych obrazków powinny wynosić 530x340 (nie większe niż 600x400).


Jeśli powyżej nie jest widoczna zawartość projektu, to należy zainstalować plugin

Logomocja-Imagine

A real 'all in one place' solution, Imagine offers most of Dazzle, My World, Hyper studio, Logo and Notate's capability plus animation and web creation tools. Broad age and ability coverage and curriculum wide application at a fraction of the combined cost make Imagine a versatile, cost effective tool to accompany and facilitate the learning process.

(Logotron Ltd.)