Projekt opracowany przez Agnieszkę Borowiecką, nauczyciela konsultanta OEIiZK

Świąteczna wersja gry Memory polegającej na łączeniu kart w pary. Aby rozpocząć grę należy kliknąć w przycisk Start.


Jeśli powyżej nie jest widoczna zawartość projektu, to należy zainstalować plugin

Logomocja-Imagine

A real 'all in one place' solution, Imagine offers most of Dazzle, My World, Hyper studio, Logo and Notate's capability plus animation and web creation tools. Broad age and ability coverage and curriculum wide application at a fraction of the combined cost make Imagine a versatile, cost effective tool to accompany and facilitate the learning process.

(Logotron Ltd.)