Projekt opracowany przez mgr Hannę Basaj - nauczycielkę informatyki w Gimnazjum nr 73 w Warszawie (e-mail: h_bas@op.pl)

Projekt Tangramy oraz pola i obwody figur płaskich można wykorzystać w szkole podstawowej oraz w gimnazjum. Jest on pomocą dydaktyczną do prowadzenia lekcji matematyki, na których demonstrujemy uczniom, jak wyprowadzamy wzory na pola wielokątów - wykorzystujemy tu animacje.
Lekcje takie można przeprowadzić w pracowni informatycznej, mogą one poprzedzać lekcje matematyki o tym samym temacie, na których uczniowie będą wykorzystywać poznane wzory do obliczania pól wielokątów i rozwiązywania zadań rachunkowych i tekstowych.

Na stronie: "Jak powstały wzory na pola wielokątów", na pasku u góry ekranu znajdują się przyciski - każdy z nich otwiera stronę poświęconą wybranej figurze płaskiej. Na wybranej stronie uczeń może uruchomić animację, dzięki której nauczy się, w jaki sposób wyprowadzono wzór na obliczanie pola tej figury. Może również budować inne figury o tym samym polu. Na stronach dotyczących rombu i deltoidu umieściłam zadania do samodzielnego rozwiązania. Figury, które uczeń widzi na ekranie można przeciągać myszką i układać je w dowolnym miejscu. Niektóre figury można obracać w prawo o 90° (2-krotne kliknięcie myszką na figurze). Jeśli uczeń nie potrafi samodzielnie rozwiązać zadania może uruchomić animację.

W projekcie umieściłam również tangramy - rodzaj puzzli, które bawią, uczą i rozwijają wyobraźnię. Figurą wyjściową jest kwadrat podzielony na siedem elementów, z których można utworzyć wiele innych figur, które swoim kształtem przypominają rozmaite postacie, zwierzęta, rośliny i przedmioty. Nauczyciel może na początku pokazać uczniom animacje - jakie inne figury można ułożyć z figury wyjściowej. Później uczeń może samodzielnie układać tangramy wykorzystując własne pomysły lub jeśli ich nie ma, może działać odtwórczo, wykorzystując obrazki pojawiające się na ekranie po kliknięciu w wybrany przycisk.
Figury składowe tangramów można dowolnie obracać (po 2-krotnym kliknięciu w czarną kropkę w wierzchołku figury, figura przestanie się obracać po ponownym 2 - krotnym kliknięciu w kropkę) i przesuwać.Jeśli powyżej nie jest widoczna zawartość projektu, to należy zainstalować plugin

Logomocja-Imagine

A real 'all in one place' solution, Imagine offers most of Dazzle, My World, Hyper studio, Logo and Notate's capability plus animation and web creation tools. Broad age and ability coverage and curriculum wide application at a fraction of the combined cost make Imagine a versatile, cost effective tool to accompany and facilitate the learning process.

(Logotron Ltd.)