Projekt opracowany przez Agnieszkę Borowiecką, nauczyciela konsultanta OEIiZK

Jest to przykładowy projekt prezentowany na XIX Konferencji Informatyka w Szkole w ramach referatu Przykłady prostych projektów dydaktycznych w Logomocji. Możemy samodzielnie skomponować łąkę - odpowiednim przyciskiem rozmieszczamy losowe kwiatki. Po ustawieniu uli zaczynamy zabawę. Po kliknięciu w przycisk Nowa pszczoła pojawia się pszczoła z losowo wybraną sylabą. Należy ją złapać i umieścić we właściwym ulu tak, by sylaby umieszczone na ulu i pszczole utworzyły słowo.


Jeśli powyżej nie jest widoczna zawartość projektu, to należy zainstalować plugin

Logomocja-Imagine

A real 'all in one place' solution, Imagine offers most of Dazzle, My World, Hyper studio, Logo and Notate's capability plus animation and web creation tools. Broad age and ability coverage and curriculum wide application at a fraction of the combined cost make Imagine a versatile, cost effective tool to accompany and facilitate the learning process.

(Logotron Ltd.)