Opis działania i wykorzystania modułu do kompozycji melodii.
Porada opracowana przez Wandę Jochemczyk, nauczyciela konsultanta OEIiZK

Słowacka melodia ludowa

Kolejna melodia, jakiej nutki ułożymy na pięciolinii, będzie to słowacka melodia ludowa, grana na dwóch instrumentach: okaryniepudełku akustycznym.

Nuty tej piosenki są pokazane na rysunku obok. Pierwsza i trzecia linijka (na rysunku niebieskie) grana jest przez okarynę, druga i czwarta (na rysunku czerwone) przez pudełko akustyczne. Spróbujmy ułożyć je na pięciolinii. Dla każdego instrumentu uruchamiamy moduł Melodia oddzielnie i układamy nuty.

We właściwościach nowego przycisku ustalamy zdarzenie gdyWciśnięty, czyli to, co się będzie działo, gdy przycisk będzie wciśnięty. Wpisujemy nazwy przycisków, które mają zostać uruchomione, czyli prz1 prz2.

Komponowanie i odgrywanie melodii stało się dzięki temu modułowi łatwe i przyjemne. Prosty zapis nutowy można przenieść z papieru na pięciolinię i uzyskać zapis w postaci listy.

Powrót

Logomocja-Imagine

A real 'all in one place' solution, Imagine offers most of Dazzle, My World, Hyper studio, Logo and Notate's capability plus animation and web creation tools. Broad age and ability coverage and curriculum wide application at a fraction of the combined cost make Imagine a versatile, cost effective tool to accompany and facilitate the learning process.

(Logotron Ltd.)